Zostań ofiarodawcą!

Piękny zabytek naszej polskiej, rodzimej, przecławskiej architektury, perełka dziedzictwa narodowego, na naszych oczach może zamienić się w ruinę.

Nie możemy do tego dopuścić!

Każdy, nawet najmniejszy datek ofiarowany na jego remont to szansa na ocalenie go dla nas i przyszłych pokoleń!

Święty Bernardyn ze Sieny - patron Przecławia, od dziesięcioleci skutecznie chroniący miasto od pożarów i groźnych żywiołów, czeka na hojnych darczyńców, aby odbudowali Jego kościółek tak pięknie wpisany w pejzaż Ziemi Przecławskiej i Podkarpacia.

Nie patrzmy obojętnie na kruszejące mury!

Wśród ofiarodawców nie może zabraknąć i Ciebie, Szanowny Czytelniku tego apelu! Zostań ofiarodawcą, przyczyń się do ratowania zabytku swoją ofiarą.

Za każdy dar serca składamy szczere BÓG ZAPŁAĆ!

Stowarzyszenie „Przecławski Krąg”
39-320 Przecław, ul. Wenecka 10
KRS: 0000510183
www.przeclawskikrag.pl
E-mail:

Wpłaty można przekazywać na konto:

Stowarzyszenie „Przecławski Krąg” KOŚCIÓŁEK nr rachunku bankowego 96 9184 0004 2001 0005 7017 0002 (Bank Spółdzielczy w Przecławiu) z dopiskiem „KOŚCIÓŁEK”

Zbiórka „Renowacja kościółka św. Bernardyna w Przecławiu” została zgłoszona do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w Warszawie i została zarejestrowana na portalu zbiórek publicznych pod numerem 2015/2317/OR.