Remont kościółka św. Bernardyna w 2016 roku

W roku 2016 planowane są następujące prace:

  1. W ramach umowy zawartej z Powiatem Mieleckim wykonane będzie całkowite odtworzenie okien i okiennic oraz drzwi i ościeżnic w zabytkowej kaplicy św. Bernardyna ze Sieny w Przecławiu, ul. Krzywa 2.
  2. W ramach dotacji z Budżetu Województwa Podkarpackiego i Gminy Przecław wykonane zostaną: instalacje elektryczne wewnętrzne, instalacje piorunochronne, remont wewnętrznych i zewnętrznych ścian nadziemnych i podziemnych.
  3. W ramach umowy Stowarzyszenia „Przecławski Krąg” z Przecławia wykonawca wykona: odtworzenie łukowego nadproża nad drzwiami wejściowymi do zabytkowej Kaplicy św. Bernardyna położonej w Przecławiu, przy ulicy Krzywej 2 na działce 335/2.

Usuwanie tynku ze ścian kościółka

W trakcie zbijania tynków ze ścian wewnętrznych i zewnętrznych okazało się, że na ścianie południowej i północnej są spore pęknięcia pionowe. Dlatego też zostały wykonane dodatkowe wzmocnienia ścian, zarówno wewnątrz, jak i na zewnętrznej ścianie południowej i pólnocnej

Wykonanie izolacji fundamentów