Pieśń do św. Bernardyna ze Sieny

Autor Teofil Adamowski - Przecławianin, który napisał ją w 1912 roku

 1. Święty Bernardynie od Boga nam dany
  i od Przecławia Patronem nazwany,
  ufamy Twojej do Boga Przyczynie,
  módl się za nami, święty Bernardynie.
 1. Gdy się już skończy to pielgrzymowanie,
  Smutne z tym życiem doczesnym rozstanie,
  Gdy kończyć będziem w ostatniej godzinie,
  Pamiętaj o nas, święty Bernardynie.
 1. Zaraz w młodości byłeś tak szczęśliwy,
  Żeś był Maryi czcicielem prawdziwym,
  Miałeś na sercu wyryte Jej imię,
  Módl się za nami, święty Bernardynie.
 1. Niech przez Twe łaski, które masz od Boga,
  Będzie nam pewna do zbawienia droga,
  Byśmy wraz z tobą w niebieskiej krainie
  Chwalili Boga, święty Bernardynie.
 1. Kiedyś nie miał czym wesprzeć ubogiego,
  Odstąpiłeś mu obiadu swojego,
  Gdy nas Bóg karze głodem w tej krainie,
  Módl się za nami, święty Bernardynie.
 1. Pamiętaj o nas, kiedy nieszczęść fale,
  Gdy nas ogarną kłopoty i żale,
  Kiedy strapieni na ziemskiej dolinie
  Wzywać Cię będziem, święty Bernardynie.
 1. Żyjący miałeś to szczęście od Boga,
  Żeś nie wpadł w ręce okrutnego wroga,
  A naród polski dziś tak marnie ginie,
  Ratuj nas, ratuj, święty Bernardynie.
 1. Gdy suszę, grady lub wylewy wody
  Bóg na nas zsyła ogniowe przygody,
  Niech nasz majątek w pożarach nie ginie,
  Uproś u Boga, święty Bernardynie.
 1. Za nasze grzechy Bóg nas ciężko karze,
  Gdy nam wróg burzy wiarę i ołtarze,
  Niszczy kapłanów, plugawi świątynie,
  Ratuj nas, ratuj, święty Bernardynie.
 1. A zmarłych, którzy tutaj spoczywają,
  Jeżeli od nas ratunku żądają,
  Polecamy ich Twej świętej przyczynie,
  Módl się za nimi, święty Bernardynie.
 1. Gdy szatan chytry stoi nam na zdradzie,
  Aby nas plątać w grzechowej szkaradzie,
  Pragnie nas wciągnąć w piekielną głębinę,
  Ratuj nas, ratuj, święty Bernardynie.
 1. Święty Bernardynie, usłysz głos młodzieży,
  Która z prośbami dziś do Ciebie bieży,
  Uproś nam pokój, strzeż w każdej godzinie,
  Ratuj kraj cały, święty Bernardynie.