Szanowni Państwo!

Serdecznie witamy na stronie internetowej Stowarzyszenia „Przecławski Krąg”. Stowarzyszenie zostało powołane 30 stycznia 2014 roku przez grupę mieszkańców Przecławia, którym bliska jest działalność kulturalna i społeczna. Powstaniu Stowarzyszenia przyświecał główny cel, jakim jest odbudowa zniszczonego przez czas, kościółka św. Bernardyna ze Sieny w Przecławiu, przy ulicy Krzywej 2.

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnoty i społeczności lokalnej w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i zwyczajów, renowacji obiektów sakralnych i innych zabytków na terenie Gminy Przecław. Podejmowanie i inicjowanie działań w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, sportu, krajoznawstwa oraz wypoczynku: skierowanych do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w trudnej sytuacji życiowej. Działalność integrująca członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.