„Czas na aktywność - warsztaty rękodzieła artystycznego”

Stowarzyszenie „Przecławski Krąg” wspólnie w partnerstwie z „Dwa Brzegi” Samorządową Spółką z o.o. w Przecławiu (prezes Pani Monika Skowrońska-Ziomek) realizowały zadanie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Akoholowych/Narkomanii, przeznaczonych dla seniorów i uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Przecławiu pt. „Czas na aktywność - warsztaty rękodzieła artystycznego”.

Najważniejszym celem i rezultatem w/w zadania było zagospodarowanie w sposób właściwy i kulturalny czasu wolnego dzieciom i seniorom, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i patologiom społecznym, wdrażanie do pozytywnego rozwoju, kształtowania własnych emocji i postaw.

W ramach realizacji w/w zadania odbyło się 7 spotkań w dniach: 20 i 27 luty; 6, 13, 20 i 27 marca oraz 3 kwietnia 2014 roku.

W czasie warsztatów beneficjenci pod okiem wolontariuszy - emerytowanych i czynnych nauczycieli wykonywali: kwiaty z bibuły krepiny, palmy wielkanocne, ozdobne kartki świąteczne, decoupage i stroiki na dekorację stołu wielkanocnego. Zajęcia te pozwoliły nabyć umiejętności wykonywania kwiatów i różnych ozdób wielkanocnych, a przede wszystkim uświadomiły uczestnikom warsztatów, jak ważnym czynnikiem w życiu społeczności jest podtrzymywanie tradycji lokalnych.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć