Savoir-vivre przy stole

20 lutego 2015 roku członkinie Stowarzyszenia „Przecławski Krąg” realizowały zadanie pt. „Savoir - vivre przy stole” adresowane dla uczniów klasy VI b Szkoły Podstawowej im. Walerii Szalay-Groele w Przecławiu, dofinansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przecławiu. Polegało ono na nauce właściwego zachowania się przy stole i prawidłowym spożywaniu posiłku - dwudaniowego obiadu.

Członkinie Stowarzyszenia wraz z Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przecławiu panią Małgorzatą Nicpoń i wychowawczynią panią Anetą Pamułą udzielały rad i  wskazówek jak prawidłowo zachować się przy stole w czasie posiłku.

Pani Dyrektor w krótkiej pogadance zwróciła uwagę, że to właśnie szóstoklasiści są przykładem dla młodszych uczniów i ich zachowanie w szkolnej stołówce jest tak ważne dla propagowania kultury spożywania posiłku. Uczniowie uczyli się estetycznie nakrywać do stołu, podawać potrawy, rozkładać sztućce, itp. czynności. Zajęcia te były znakomitą lekcją wychowawczą. Uczniowie otrzymali wskazówki, gdzie szukać podpowiedzi o zasadach savoir - vivre przy stole: strony internetowe, odpowiednie publikacje. Zajęcia te sprawiły dzieciom wiele radości i satysfakcji.

W realizacji w/w zadania aktywnie udzielały się członkinie naszego Stowarzyszenia Józefa Krzak, Zofia Markulis, Irena Wilk, Danuta Muniak, Stanisława Łazarz, Albina Bogdan.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć