II Gminne Święto Rodzin - 19 marca 2015 roku

Już po raz drugi w przecławskiej parafii i Gminie Przecław w dniu Imienin św. Józefa obchodzone było Święto Rodzin. Na przecławskim Rynku, przed figurą św. Jana Nepomucena licznie zgromadzeni mieszkańcy Przecławia i Gminy Przecław odmówili różaniec w intencji Rodzin. Następnie w kościele parafialnym została odprawiona uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem ks. Proboszcza Stanisława Kudlika, który wygłosił także piękne kazanie.

Po Mszy św. odbył się koncert muzyczny w wykonaniu dziewcząt ze Szkoły Podstawowej z Przecławia i Grupy Śpiewaczej „Tuszymka”. Gorącymi brawami nagrodzono solistki i zespół za wspaniały koncert.

Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II w intencji rodzin

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo
w niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś
Miłością i Życiem, spraw, aby każda ludzka
rodzina na ziemi przez Twego Syna, Jezusa
Chrystusa, "narodzonego z Niewiasty" i przez
Ducha Świętego stawała się prawdziwym
przybytkiem życia i miłości
dla coraz to nowych pokoleń.

Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli
i uczynki małżonków ku dobru ich własnych
rodzin i wszystkich rodzin na świecie.

Spraw, aby młode pokolenie znajdowało
w rodzinach mocne oparcie dla swego
człowieczeństwa i jego rozwoju
w prawdzie i miłości.

Spraw, aby miłość umacniana łaską
Sakramentu Małżeństwa okazywała się mocniejsza
od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie
nieraz przechodzą nasze rodziny.

Spraw wreszcie - błagamy Cię o to za
pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu
- ażeby Kościół wśród wszystkich narodów
ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo
w rodzinach poprzez rodziny.

Przez Chrystusa Pana naszego, który jest
Drogą, Prawdą i Życiem na wieki wieków. Amen.