„Poznajemy, dbamy, chronimy ...
Seniorzy przyjaźni środowisku przyrodniczemu”

Jest to zadanie publiczne Gminy Przecław realizowane przez Stowarzyszenie „Przecławski Krąg” od 1 czerwca do 15 października 2016 r. Koordynatorem jest Józefa Krzak - Prezes Stowarzyszenia. Projekt ten obejmuje działania, które mają zapoznać seniorów z tematyką ekologii i ochrony środowiska przyrodniczego. Członkinie Stowarzyszenia uczestniczyły już w ciekawym wykładzie i prezentacji multimedialnej przeprowadzonej przez Panią Martę Jemioło - nauczycielkę Szkoły Podstawowej w Przecławiu.

Następnym działaniem był wyjazd edukacyjno-turystyczny 25-26 czerwca br. w region Gór Świętokrzyskich, gdzie uczestniczki odwiedziły między innymi: Muzeum Przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu z niezwykle ciekawą ekspozycją przyrodniczą, Muzeum Minerałów i Skamieniałości w Świętej Katarzynie (zbiory, które nie tylko zachwycają ...), Gołoborze na zboczu Góry Łysica - unikalny w skali kraju ekosystem naskalny zbudowany z rumowisk skalnych oraz Jaskinię Raj - jedną z najpiękniejszych jaskiń krasowych naszego kraju, która jest uznana za rezerwat przyrody nieożywionej i stanowisko archeologiczne.

A pomnik przyrody Dąb „Bartek” w Zagnańsku, który także „odwiedziły” uczestniczki wyjazdu, jego wiek ocenia się na ok. 700 - 1000 lat, jest najlepszym przykładem, w jaki sposób można chronić tego typu okazy przyrodnicze, by jak najdłużej cieszyły kolejne pokolenia Polaków i przypominały o ważnych wydarzeniach. Wszak uznaje się „Bartka” za symbol siły i wytrwałości.

W Nadleśnictwie Tuszyma, w Leśnictwie Sokole rośnie dąb szypułkowy (wiek ok. 400 lat). Tam też udadzą się uczestnicy projektu w najbliższym czasie, w zorganizowanej wycieczce rowerowej na spotkanie z leśniczym, by dowiedzieć się więcej o rezerwatach przyrody, obszarach chronionego krajobrazu, pomnikach przyrody, użytkach ekologicznych w naszym regionie. W czasie spotkania planowane jest ognisko z pieczeniem kiełbasek.

Zadanie publiczne pt. „Poznajemy, dbamy, chronimy .. Seniorzy przyjaźni środowisku przyrodniczemu” pozwoli na kształtowanie postaw proekologicznych, zwiększeniu wiedzy o naszym środowisku przyrodniczym oraz podejmowaniu działań służących ochronie przyrody w naszym najbliższym otoczeniu. Seniorzy pozyskali wiedzę i będą przekazywać ją innym, w szczególności to, że bez poszanowania środowiska przyrodniczego, w którym żyjemy, sami sobie szkodzimy. Na Ziemi Przecławskiej są miejsca piękne krajobrazowo, pomniki i rezerwaty przyrody, które należy propagować, cenić i o nie dbać, by cieszyły kolejne pokolenia i zachęcały turystów do odwiedzin.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć