Finał II Przegl±du Kultury Mieleckiej i Powiatu Mieleckiego
„Z nurtem Wisłoki - Szaferowi wczoraj i dzi¶”

W dniu 28 paĽdziernika (pi±tek) 2016 r, w Sali Parafialnej w Przecławiu odbył się wernisaż wystawy „Z nurtem Wisłoki - Szaferowi wczoraj i dzi¶” zorganizowany przez członkinie Stowarzyszenia „Przecławski Kr±g” przy współpracy Klubu ¦rodowisk Twórczych przy Towarzystwie Miło¶ników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu.

Gospodyni spotkania - Józefa Krzak prezes Stowarzyszenia przywitała wszystkich przybyłych na wernisaż: prezesa TMZM - Janusza Chojeckiego, prezesa K¦T - Jadwigę Klaus, Monikę Skowrońsk± - Ziomek: prezesa Spółki „Dwa Brzegi”, prezesów i członków stowarzyszeń: Klubu Seniora „Złoty Wiek” z Przecławia, Stowarzyszenia „Kobiety z pomysłem” z Rzemienia, Stowarzyszenia „Tradycja, rozwój i przyszło¶ć” z Podola, Stowarzyszenia „Rędziny” z Tuszymy, Stowarzyszenia „Stara Wi¶nia” z Wylowa, Siostry Zakonne i mieszkańców Przecławia.

Dekorację i wystrój sali wykonała Eliza Rusin z Samorz±dowego Domu Kultury z Tuszymy i Józefa Krzak.

Na wystawie zgromadzono 66 prac - obrazy olejne, rysunki, rzeĽby, hafty krzyżykowe, haft płaski, fotografie, płaskorzeĽby w drewnie i w styropianie, twórców z K¦T i Ziemi Przecławskiej, z której prace prezentowali: Józefa Krzak (fotografie „Przecławskie kapliczki”), Irena Wilk (haft krzyżykowy), Justyna i Tomasz Gondek (rysunek, fotografia), Danuta Rusin (malarstwo), Adam Kopacz (płaskorzeĽby w styropianie), Maria Zapolska (malarstwo), Anna Wójcik - Kobiela (malarstwo), Zbigniew Maglecki (malarstwo), Maria Kozioł (fotografia).

Z K¦T wystawiali: Sylwia Krupińska, Roman Trojnacki, Lidia Rybak, Maria Alicja Korzeniewska, Agnieszka Małek, Jan Drews, Grażyna Pieróg - Kotlarz, Joanna Grabo¶, Janina ¦mist, Danuta Ko¶la, Elżbieta Żuchowska - Pezda, Wiesława Weronika Górak, Regina Kasprzak - Adamik, Renata Kusiak, Marian Pietruszka, Andrzej Bednarz, Emilia Rajpold, Józefa Stańczak, Janina ¦mist, Stanisław Czarnecki, Tadeusz Płeszka, Rafał Misi±g.

Jury w składzie: Edward Kociański - artysta malarz, Janusz Chojecki - prezes TMZM, Angelika Muchowska - dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Przecławiu, Jadwiga Klaus - prezes K¦T przyznało nagrody najciekawszym pracom - walizki podróżne i pendrivy.

Po rozdaniu nagród przyszła pora na występ zespołu ¶piewaczego z akompaniamentem akordeonu ze Stowarzyszenia „Przecławski Kr±g” w składzie: Tadeusz ¦wistro - akordeon i ¶piew: Irena Wilk, Danuta Rusin, Józefa Krzak, Albina Bogdan, Danuta Muniak, Maria Strzelczyk.

Były to piosenki ludowe i biesiadne oraz specjalnie ułożone przez D. Rusin o twórcach. Wszyscy wł±czyli się do wspólnego ¶piewania, a ponieważ było sporo osób, więc ¶piew brzmiał pięknie. Po występie Józefa Krzak zaprosiła wszystkich na poczęstunek, przygotowany przez członkinie Stowarzyszenia, które ugo¶ciły zebranych domowymi wypiekami, kaw± i herbat±.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć