Wędrówka szlakiem Bitwy Gorlickiej 1915 roku

Stowarzyszenie „Przecławski Krąg” z Przecławia i Grupa Literacka „Słowo” działająca przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej w Mielcu wspólnie realizują zadanie publiczne Powiatu Mieleckiego pt. „Wędrówka szlakiem Bitwy Gorlickiej 1915 roku”. Pomysłodawcą i koordynatorem całości projektu jest Józefa Krzak - Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Przecławski Krąg” z Przecławia.

Jednym z zadań tego projektu był wyjazd edukacyjny 20-osobowej grupy członków ww. stowarzyszeń do Gorlic i Wysowej Zdroju w dniu 19 sierpnia 2017 roku.

W Gorlicach zwiedzili Muzeum poświęcone I wojnie światowej, a w szczególności Bitwie Gorlickiej 1915 roku, wysłuchali interesującej prelekcji przewodnika, obejrzeli bogate zbiory eksponatów upamiętniających tamte burzliwe dzieje. Następnie udali się do Muzeum Maziarstwa w Łosiach, gdzie poznali ciężką, lecz dochodową pracę wędrownych maziarzy.

Kolejnym etapem wyjazdu to Wysowa Zdrój, gdzie po spożyciu obiadu uczestnicy w uroczym miejscu - brzozowym zagajniku wysłuchali wierszy Adama Kopacza - przecławianina z dziada pradziada - o bohaterach Ziemi Przecławskiej, które czytała Danuta Rusin. Natomiast Urszula Moździoch przybliżyła słuchaczom postać Elżbiety z Kowalskich Drużbackiej. Przypomniano również ród Reyów z Przecławia, którego potomkowie brali udział w powstaniach i walkach o niepodległość Polski. Aleksandra Piguła - Prezes Grupy Literackiej „Słowo” wyraziła opinię, jak ważne jest opowiadanie i przypominanie młodzieży o historii naszych małych Ojczyzn, które nierozerwalnie łączą się z dziejami Polski, a w szczególności z odzyskaniem niepodległości.

Uczestnicy tego wyjazdu mieli możliwość spotykać niewielkie cmentarze wojenne z I wojny światowej, niemych świadków tamtych wydarzeń, malowniczo usytuowanych, ciekawe architektonicznie nekropolie, gdzie spoczywają żołnierze Cesarstwa Austro-Węgierskiego, Niemiec i Rosji.

W każdej z tych grup żołnierzy walczyli Polacy, czasem siłą wcielani do armii. Taki cmentarz nr 500 znajduje się również na terenie Gminy Przecław w Tuszymie - Białym Borze, gdzie spoczywa ponad 114 żołnierzy różnych narodowości. Walki na tych terenach toczyły się od października 1914 roku do maja 1915 roku.

Uczestnicy wyjazdu zwiedzili także zabytkową cerkiew prawosławną pw. św. Michała Archanioła w Wysowej Zdroju oraz jeden z najcenniejszych kościołów drewnianych Małopolski św. Filipa i św. Jakuba w Sękowej.

Kolejnym etapem realizacji zadania publicznego Powiatu Mieleckiego będą odwiedziny cmentarza w Tuszymie - Białym Borze przez członków Stowarzyszenia „Przecławski Krąg” i Grupę Literacką "Słowo" oraz uczniów klas VI - VII Szkoły Podstawowej w Przecławiu, wysłuchanie opowieści o walkach i historii cmentarza oraz zapalenie zniczy i złożenie wiązanki kwiatów na grobach poległych.

Stowarzyszenie „Przecławski Krąg” z Przecławia i Grupa Literacka „Słowo” dziękują za przyznaną dotację, by można było poprzez realizację tego zadania przypomnieć młodzieży i dorosłym o tak ważnych wydarzeniach historycznych, które również działy się na terenie Powiatu Mieleckiego.

Zdjęcia wykonane przez Romana Trojnackiego - mieleckiego fotoreportera na stronie: http://rom54.blogspot.com/

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć