Podkarpackie Targi Ekonomii Społecznej w Rzeszowie

W dniu 10 czerwca 2017 roku przy Fontannie Multimedialnej w Rzeszowie, odbyła się druga edycja Podkarpackich Targów Ekonomii Społecznej, których organizatorem był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

W targach udział wzięło 22 wystawców, reprezentujących podmioty ekonomii społecznej z województwa podkarpackiego oraz 3 Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Gminę Przecław reprezentowały 2 stowarzyszenia: Stowarzyszenie „Przecławski Krąg” z Przecławia (Józefa Krzak, Albina Bogdan, Danuta Muniak i Irena Wilk) oraz Stowarzyszenie „Kobiety z pomysłem” z Rzemienia (Maria Osada, Maria Jemioło, Czesława Kuczkowska i Barbara Moździoch) pod szyldem Fundacji Fundusz Lokalny Dwa Brzegi w Przecławiu.

Podkarpackie podmioty ekonomii społecznej zaprezentowały na targach bogatą ofertę, zróżnicowany katalog produktów i usług. Formuła Targów umożliwiła mieszkańcom Podkarpacia zakup wyjątkowych, niepowtarzanych wyrobów, a tym samym wsparcie działalności prezentujących się podmiotów.Dla wystawców Targi to nie tylko prezentacja, ale także możliwość nawiązania kontaktów i wymiana doświadczeń.

Na stoisku ROPS Rzeszów pracownicy informowali wszystkich zainteresowanych o samej idei ekonomii społecznej oraz promowali znak jakości produktów i usług wytwarzanych przez pomioty ekonomii społecznej - „Zakup prospołeczny”.

Targom towarzyszyły występy na scenie przygotowane przez lokalne zespoły artystyczne i wokalne, a także przygotowane i  zrealizowane przez osoby niepełnosprawne reprezentujące Warsztaty Terapii Zajęciowej z Podkarpacia. Wśród odwiedzających Targi przeprowadzony został konkurs z nagrodami z wiedzy o  ekonomii społecznej, a najmłodsi mogli miło spędzić czas w specjalnie przygotowanej strefie.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć