Współpraca i rozwijanie dobrych praktyk między stowarzyszeniami

Stowarzyszenie „Przecławski Krąg” z Przecławia wraz ze Stowarzyszeniem „Kobiety z pomysłem"” z Rzemienia wspólnie zrealizowały Wizytę Studyjną 16 września 2017 roku do Biadolin Radłowskich, by tam spotkać się ze Stowarzyszeniem im. Księdza Józefa Łakomego w Biadolinach Radłowskich.

Stowarzyszenie to prowadzi Zespół Szkół, a członkowie bardzo aktywnie udzielają się na rzecz uczniów tej szkoły i lokalnej społeczności, współpracując z Ochotniczą Strażą Pożarną czy Kołem Gospodyń Wiejskich oraz lokalną społecznością. W wyjeździe uczestniczyło 20 członków obu stowarzyszeń Gminy Przecław.

Prezes Stowarzyszenia z Biadolin Radłowskich Pani Beata Padło serdecznie przywitała gości, oprowadziła po szkole, a później w czasie wspólnego spotkania przy kawie i ciastkach członków trzech stowarzyszeń opowiedziała, jak organizowali się i współpracowali z nauczycielami, rodzicami i innymi lokalnymi stowarzyszeniami, by troszczyć się o dobro uczniów, pomnażać stan posiadania szkoły w pomoce szkolne, pomagać i organizować różne imprezy dla uczniów.

Te wyniki i osiągnięcia można było zauważyć oglądając kroniki, wystrój szkoły oraz swobodne wypowiedzi gospodarzy.

Uczestnicy wyjazdu z Gminy Przecław byli pod wrażeniem mnóstwa pomysłów, jak zdobywać środki finansowe z różnych źródeł, by pomagać szkole w realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych. Członkinie stowarzyszeń Gminy Przecław swoje działania współpracy z miejscowymi szkołami podstawowymi określiły jako „raczkowanie”.

Na pewno po tym spotkaniu ta współpraca zostanie wzbogacona i będą lepsze efekty na przyszłość. Wszak pomagając szkole pomagamy naszym wnukom oraz pokazujemy, że miejscowe stowarzyszenia na miarę swoich możliwości mogą się efektywnie włączyć w procesy dydaktyczne i wychowawcze szkoły.

Członkinie Stowarzyszenia z Biadolin Radłowskich zaprosiły gości ze stowarzyszeń Gminy Przecław na warsztaty praktyczne z zielarstwa do Gospodarstwa Agroturystycznego, gdzie wszyscy poznawali tajniki przygotowywania różnych mieszanek herbatek ziołowych. Każdy z uczestników mógł sobie przygotować mieszankę ziołowej herbaty pod okiem instruktorki zielarstwa, stosowną do swojego stanu zdrowia. Wszyscy zapoznali się także z działaniem zdrowotnym podstawowych ziół występujących w przyrodzie w stanie dzikim oraz ziół uprawianych w ogródkach przydomowych.

Wspólny wyjazd dwóch stowarzyszeń był bardzo udany, była to wspaniała lekcja współpracy między stowarzyszeniami oraz serdeczna integracja uczestników wyjazdu. Było to możliwe dzięki wsparciu przez Burmistrza Przecławia - Pana Ryszarda Wolanina małego grantu, którego koordynatorem była Prezes Stowarzyszenia „Przecławski Krąg” - Józefa Krzak.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć