Gala w Katowicach

W środę, 9 października 2019 r. w Walcowni - Muzeum Cynku w Katowicach odbyła się uroczysta Gala II edycji programu grantowego „Moje miejsce na ziemi”.

Spośród 2100 złożonych wniosków, wyłoniono 276 laureatów, wśród których znalazły się z gminy Przecław: Stowarzyszenie „Przecławski Krąg” z Przecławia, Szkoła Podstawowa im. Walerii Szalay-Groele w Przecławiu oraz Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Rędziny” z Tuszymy. Jest to ogromne wyróżnienie i zaszczyt znaleźć się w gronie osób działających bardzo aktywnie dla społeczności lokalnych, w których mieszkają lub pracują.

Delegacje laureatów otrzymały zaproszenie na Galę do Katowic na uroczyste wręczenie z rąk członków Zarządu Fundacji ORLEN gratulacji i pamiątkowych dyplomów.

Dyplomy od Pana Prezesa ORLENU - Daniela Obajtek i przedstawicielek Zarządu Fundacji Orlenu odebrały: Józefa Krzak i Teresa Maglecka.

Miejsce Gali to Walcownia - Muzeum Hutnictwa Cynku w Katowicach, która została uchroniona od „zniknięcia” i przeznaczenia na złom przez grupę społeczników, przekształcili to miejsce w muzeum, z bogatą kolekcją eksponatów, historią i klimatem.

Galę prowadzili: Anna Popek i Maciej Kurzajewski, a uświetnił ją swoim występem Sławomir Uniatowski z zespołem oraz Piotr Pogon, który niezwykle wzruszająco opowiadał o swoim, niezwykle barwnym, pełnym wyzwań życiu.

Prezes ORLENU składając gratulacje laureatom, zapewnił o wsparciu jakie Fundacja „ORLEN - DAR SERCA” udziela lokalnym społecznikom z całej Polski zrzeszonym w stowarzyszeniach, fundacjach, kołach gospodyń wiejskich, parafiach, szkołach czy grupach nieformalnych, którzy niekiedy działają w swoich środowiskach, mimo braku zrozumienia i pomocy, czasem na przekór „wszystkiemu”.

Składamy serdeczne podziękowania Zarządowi Fundacji ORLEN za gościnność oraz za przyznanie grantu, byśmy mogli tworzyć „Moje miejsce na Ziemi” - na Ziemi Przecławskiej.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć