Podsumowanie realizacji grantu
„Tradycyjne potrawy wigilijne - warsztaty kulinarne”

27 stycznia 2020 r. odbyło się podsumowanie realizowanego przez Stowarzyszenie „Przecławski Krąg” grantu „Tradycyjne potrawy wigilijne - warsztaty kulinarne” w ramach programu „Moje miejsce na Ziemi” - Edycja 2/2019 FUNDACJI ORLEN - DAR SERCA.

Spotkanie w lokalu Kuźni Przecławskiej w Przecławiu, rozpoczęło się śpiewem „kolędników z gwiazdą” (Albiny Bogdan, Witolda Jarosza, Józefy Krzak, Danuty Rusin, Ireny Wilk) z akompaniamentem akordeonisty Tadeusza Świstro z Łączek Brzeskich oraz dźwięcznymi tonami dzwoneczków. Panie i panowie ze Stowarzyszenia „Przecławski Krąg” oraz wszyscy obecni Goście śpiewali kolędy na chwałę Nowonarodzonemu Dzieciątku.

Na spotkanie przybyli uczestnicy warsztatów kulinarnych, które odbyły się w grudniu 2019 r., przed Wigilią Świąt Bożego Narodzenia, by podsumować osiągnięcia i przekazać zaproszonym Gościom swoje wrażenia.

Na ekranie telewizora wyświetlane były zdjęcia z przebiegu warsztatów, które zostały zorganizowane dla gospodyń, nauczycieli z gminy Przecław oraz dla młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego z Przecławia. Łącznie w trzech warsztatach kulinarnych wzięło udział 40 beneficjentów. Było to możliwe dzięki pozyskanej dotacji z FUNDACJI ORLEN - DAR SERCA. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że „najsmaczniejszym” odkryciem była kasza na sypko ze śliwkami, cynamonem i miodem.

I ta tradycyjna, regionalna potrawa wigilijna, która od dawien dawna była znana na Ziemi Przecławskiej, chociaż trochę zapomniana, pojawiła się na nowo w wielu domach na stole w Wigilię roku 2019.

Również przypomnienie kultywowanych od dawna tradycji i zwyczajów związanych z Wigilią i okresem świąt Bożego Narodzenia przyczyniły się do odświeżenia dziedzictwa regionalnego.

Wyświetlany film nagrany przez Fundację Rozwoju „Dobre życie” ze Strzyżowa pt. „Dostrzegaj. Pomagaj. Kolejna wigilia” u wielu osób wywołał wzruszenie.

Podczas spotkania uczestnicy rozmawiali o zachowaniu tradycji i zwyczajów świątecznych, przekazywaniu ich młodszym pokoleniom, by nie zaginęły, tylko by pozostały naszym bogactwem, które wnosimy do kultury lokalnej.

Pani Janina Olszowy - regionalistka wygłosiła interesujący wykład „Tradycje wieczerzy wigilijnej”, po którym to odpowiadała na zadawane pytania od uczestników spotkania.

Wspólne kolędowanie przez wszystkich obecnych i zaśpiewanie „odnalezionej”, bardzo starej kolędy pt. „Piękna nowina” było także wzruszającym przeżyciem.

Kolejnym punktem spotkania była promocja publikacji pt. „WIGILIA na Ziemi Przecławskiej”, autorstwa Józefy Krzak - prezesa Stowarzyszenia „Przecławski Krąg”. W tej publikacji zostały zebrane przepisy regionalnych potraw wigilijnych i opisy wszelkich zwyczajów ludowych i kolędniczych, które były praktykowane na Ziemi Przecławskiej. Informacji o starodawnych zwyczajach udzielali mieszkańcy z poszczególnych sołectw gminy Przecław, zaproszeni i obecni na spotkaniu, którzy wyrażali nadzieję, że ta tradycja kolędowania i zachowywania zwyczajów nie zaginie dzięki właśnie takim działaniom.

Publikacja ta została wydana dzięki hojności darczyńców: członków Stowarzyszenia „Przecławski Krąg”, Gminy Przecław, Nadleśnictwa Tuszyma, Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie - Oddział Wsparcia w Warszawie.

Autorzy wierszy: Renata Jarosz i Witold Jarosz z Przecławia oraz Danuta Rusin i Adam Kopacz z Tuszymy zaprezentowali je, zawierając w nich swoje refleksje na temat Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia.

Józefa Krzak - organizatorka prowadząca spotkanie podziękowała Wszystkim Gościom za przybycie na spotkanie, na którym podsumowano realizację grantu „Tradycyjne potrawy wigilijne - warsztaty kulinarne” - FUNDACJI ORLEN - DAR SERCA oraz promocję publikacji pt. „WIGILIA na Ziemi Przecławskiej”. Goście zabierający głos podkreślali, że trzeba o naszej tradycji i zwyczajach mówić i przekazywać je młodemu pokoleniu, by pamiętali i przestrzegali zwyczajów ojców i dziadków.

Pan Zbigniew Chmielowiec - poseł na Sejm RP, przekazał gratulacje Józefie Krzak i członkom Stowarzyszenia „Przecławski Krąg”: ". gratuluję skuteczności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na jakże ważne działanie, jakim jest przekazywanie lokalnych tradycji bożonarodzeniowych kolejnym pokoleniom. Obserwując aktywność i wieloletnie zaangażowanie zarówno Pani, jak i Wszystkich Członków Stowarzyszenia w popularyzację wiedzy o Ziemi Przecławskiej, na Pani ręce składam wyrazy uznania i deklarację wspierania podejmowanych inicjatyw. Życzę wytrwałości w dążeniu do zamierzonych celów oraz wszelkiej pomyślności zarówno w działalności społecznej, jak i w życiu osobistym".

W podobnym tonie wypowiadali się również inni Goście:
Pani Monika Skowrońska-Ziomek - przewodnicząca Rady Miasta Przecławia,
Pani Anna Szlachetka - radna Rady Miejskiej w Przecławiu,
Pan Grzegorz Skrzypek - zastępca burmistrza Miasta Przecławia,
Pani Joanna Krzempek - Skarbnik Gminy Przecław,
Pani Joanna Rębisz - aktywna członkini Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej,
Pan Janusz Chojecki - prezes Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej z Mielca wraz z członkinią Zarządu Panią Teresą Elżbietą Pyzik oraz Panią Aleksandrą Pigułą, która pełni także funkcję prezesa Grupy Literackiej „Słowo” z Mielca,
Pani Lidia Gryglak - doradca kluczowy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Rzeszowie, oddział w Mielcu,
Pan Andrzej Kochmański - nadleśniczy Nadleśnictwa Tuszyma,
Pani Janina Olszowy - regionalistka z Kolbuszowej,
Pani Justyna Niepokój-Gil - kustosz Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej,
Pani Małgorzata Tetlak - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Niwiskach,
Pani Małgorzata Nicpoń - dyrektor Szkoły Podstawowej w Przecławiu,
Pani Anna Olejniczak - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Przecławiu,
Pani Agnieszka Harla - dyrektor Samorządowego Przedszkola w Rzemieniu,
Pani Urszula Moździoch - prezes Stowarzyszenia „Kobiety z pomysłem” z Rzemienia,
Pani Alina Lassota - prezes Stowarzyszenia RAZEM DLA WSI Zaborcze
oraz członkowie Stowarzyszenia „Przecławski Krąg”, najbliższa Rodzina i znajomi.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Wystąpienia zaproszonych Gości były przeplatane wspólnym śpiewaniem kolęd. Wszyscy wyrażali nadzieję, że tradycje świąteczne i kulinarne przetrwają dzięki zorganizowanym warsztatom kulinarnym oraz publikacji i będą kontynuowane przez następne pokolenia.

Prezes TMZM Janusz Chojecki w podziękowaniu za zaproszenie wręczył gospodyni spotkania kwiaty i album wydany z okazji 55-lecia Towarzystwa, do którego od wielu lat Józefa Krzak należy i jest bardzo aktywnym członkiem.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję sponsorom i darczyńcom, dzięki którym mogła ukazać się książka pt. „WIGILIA na Ziemi Przecławskiej” oraz za odbyte warsztaty kulinarne pn. „Tradycyjne potrawy wigilijne - warsztaty kulinarne” FUNDACJI ORLEN - DAR SERCA.

Pragnę gorąco podziękować Pani Annie Wójcik - Kobieli za profesjonalne wykonanie dokumentacji fotograficznej oraz Pani Lidii Gryglak za nakręcony film, Panu Tadeuszowi Świstro za akompaniament na akordeonie, a członkom Stowarzyszenia „Przecławski Krąg” za wszelką pomoc w przygotowaniu spotkania.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć