Projekt "Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2020 współfinansowany jest z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

„Jak to drzewiej kolędowano z gwiazdą”

relacja z realizacji Wydarzenia

Grupa Nieformalna „Twórcze Przecławianki” z Przecławia pod Patronatem Stowarzyszenia „Przecławski Krąg” realizowały Inicjatywę od 21.09.2020 do 20.10.2020 r. Pomimo restrykcji związanych z koronawirusem Covid-19 (powiat mielecki najpierw był w strefie żółtej (od 3.10.2020 r.), a potem w czerwonej (od 10.10.2020 r.) po modyfikacjach zaplanowanych działań udało się skutecznie zrealizować 4 warsztaty oraz podsumowanie Inicjatywy „Jak to drzewiej kolędowano z gwiazdą”

Działanie to polegało na przeprowadzaniu wywiadów wśród starszych mieszkańców Przecławia, spisania treści noworocznych życzeń i kolędowania z gwiazdą oraz ułożenia scenariusza widowiska „Jak to drzewiej kolędowano z gwiazdą”. W widowisku udział zadeklarowali dorośli i seniorzy z gminy Przecław zachęceni przez członków GN „Twórcze Przecławianki" oraz uczniowie klasy IV Szkoły Podstawowej w Łączkach Brzeskich.

Dorośli uczestnicy i młodzież szkolna ćwiczyli oddzielnie na warsztatach wg scenariusza, gdyż ze względu na restrykcje nie mogli się wspólnie spotykać. Z młodzieżą pracowały panie wolontariuszki: Sabina Maglecka, Renata Jarosz i Joanna Bator. Natomiast warsztatami dorosłych kierował wolontariusz Mariusz Twardy - członek GN. Wszyscy ćwiczyli swoje role i uczyli się śpiewać stare kolędy, które śpiewano na terenie Ziemi Przecławskiej. Dorośli śpiewali kolędy z akompaniamentem akordeonisty Tadeusza Świstro przy dźwiękach dzwoneczków i rytmu bębenka, na którym grała Józefa Krzak.

Podsumowanie Inicjatywy w formie przedstawienia kolędowania grupy kolędników zostało nagrane i w formie krótkich filmów będą służyć jako instruktaż do nauki kolejnych grup kolędniczych, by zachować od zaginięcia tej pięknej, starodawnej tradycji kolędniczej jaką jest „kolędowanie z gwiazdą”.

Opracowany scenariusz widowiska kolędowania z gwiazdą przez wolontariuszy Grupy Nieformalnej „Twórcze Przecławianki” zostanie przekazane dla szkół podstawowych w gminie Przecław. Jeśli zechcą mogą także przygotować grupy kolędnicze, które by odwiedzały mieszkańców danej miejscowości, osoby starsze, samotne oraz rodziny z dziećmi, by zanieść im szczere życzenia noworoczne: zdrowia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku. A przede wszystkim, by zachować tą prastarą tradycję kolędowania z gwiazdą na terenach Ziemi Przecławskiej.

Łącznie w przygotowaniu widowiska kolędniczego udział wzięło udział 12 osób dorosłych i 8 dzieci.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć