Kolędowanie na Rzeszowszczyźnie

„Kolędowanie na Rzeszowszczyźnie” - to tytuł publikacji wydanej przez Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Publikację tą dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Województwa Podkarpackiego.

W piątek, 28 lutego 2020 roku odbyła się promocja tej publikacji pod redakcją dr hab. Katarzyna Smyk z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Jolanty Dragan - koordynator badań, która opowiadała o tym, jak wyglądały przygotowania do badań nad kolędowaniem, jak przebiegały eksploracje terenowe i jaki teren został objęty.

Zebranych gości, badaczy projektu i pracowników kolbuszowskiego skansenu przywitał dyrektor MKL - Jacek Bardan, który opowiadał o ponad dwuletnim okresie wytężonych prac badawczych na bardzo rozległym terenie Rzeszowszczyzny.

Teren naszej gminy Przecław także był objęty badaniem: wywiadów udzielały członkinie Stowarzyszenia „Przecławski Krąg”: Józefa Krzak, Albina Bogdan, Irena Wilk oraz Monika Skowrońska-Ziomek z Rzemienia - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Przecławiu, Adam Kopacz z Tuszymy i Cecylia Halik z Wylowa.

Wszyscy otrzymali obszerną i pięknie wydaną publikację, w której znalazły się także informacje o kolędowaniu i zwyczajach związanych ze Świętami Bożego Narodzenia na Rzeszowszczyźnie i Ziemi Przecławskiej dawniej i czasach dzisiejszych.

Dr Janusz Radwański podkreślił, że pieśni kolędnicze są niby wehikuł, który przenosi w przeszłość wsi i oddaje jej obraz sprzed pokoleń.

Bartosz Gałązka zaznaczył, że młode, coraz bardziej „wykorzenione” pokolenie powinno odkrywać przede wszystkim własne korzenie i rodzinne tradycje, a nie sięgać do folkloru innych regionów.

Natomiast członkinie Stowarzyszenia „Przecławski Krąg” wraz z Moniką Skowrońską-Ziomek, których świadectwa ujęto w badaniach zaznaczyły, że do kolędowania powinno włączać przede wszystkim dzieci i młodzież oraz, że brak takich działań jest przyczyną zanikania zwyczaju. Pani Monika opowiadała także o nowej tradycji w gminie Przecław: Orszaku Trzech Króli.

Józefa Krzak - Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Przecławski Krąg” przekazała dyrektorowi skansenu i zacnym gościom swoją publikację wydaną w okresie Świąt Bożego Narodzenia 2019 pt. „WIGLIA na Ziemi Przecławskiej” opisującej tradycje i zwyczaje świąteczne, stare przepisy potraw wigilijnych zebrane w gminie Przecław oraz przekazały także rękodzieło - przepiękne pisanki wykonane przez członkinie Stowarzyszenia z życzeniami na nadchodzące Święta Wielkanocne.

Na zakończenie spotkania został zaprezentowany film o tradycyjnym kolędowaniu. Wszyscy obecni zostali zaproszeni przez dyrektora Muzeum na poczęstunek z tradycyjnymi potrawami wigilijnymi.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

Zdjęcia: Józefa Krzak i Wojciech Dulski - specjalista ds. digitalizacji MKL w Kolbuszowej