Inicjatywy PIL 2021

Po ocenie merytorycznej wniosków w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” rekomendację do dofinansowania uzyskały aż trzy inicjatywy z Gminy Przecław.

 1. Grupa Nieformalna „Twórcze Przecławianki” pod Patronatem Stowarzyszenia „Przecławski Krąg” otrzymało dotację w kwocie 4 000 zł na realizację inicjatywy pn. "„ECHA PRZESZŁOŚCI - W SŁOWIE I PIEŚNI UKRYTE” z projektu Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych 2021.

  Inicjatywa będzie polegać na zebraniu starych piosenek ludowych i pieśni śpiewanych w Przecławiu, opracowaniu ich, napisaniu nut oraz wykonaniu - zaśpiewaniu przez Grupę Śpiewaczą złożoną z członków Stowarzyszenia i chętnych mieszkańców Przecławia oraz nagraniu filmików tych utworów muzycznych, by utrwalić je dla przyszłych pokoleń. Jedną z wykonywanych pieśni będzie „Pieśń do św. Bernardyna ze Sieny”, który jest patronem Przecławia i czczony jest tu od XIV wieku.

  Zapraszamy chętne osoby uzdolnione wokalnie - kontakt: e-mail: lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia „Przecławski Krąg” w czwartki po godz. 18.00.

 2. Koło Gospodyń Wiejskich w Przecławiu również otrzymało dotację z PIL 2021 w kwocie 7 000 zł na realizację inicjatywy pn. „ABY SIĘ ROZWIJAĆ …”.

  Realizacja inicjatywy będzie polegała na doposażeniu KGW w potrzebne naczynia i sprzęty oraz przeprowadzeniu cyklu warsztatów kulinarnych dla członkiń pod kierunkiem regionalistki z Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

 3. Podkarpacki Uniwersytet Ludowy w Tuszymie otrzymał 8 000 zł na realizację zadania pn. „SZKOŁA DLA ŻYCIA - PODKARPACKI UNIWERSYTET LUDOWY”.

  Zarząd zaprasza chętnych na warsztaty śpiewu ludowego. Zgłoszenia na adres e-mailowy: lub telefonicznie: 535 508 372.