W dniu 23 marca 2017 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Przecławski Krąg”, na którym ukonstytuował się Zarząd Stowarzyszenia w niżej wymienionym składzie:

Zarząd

Józefa Krzak - Prezes

Irena Wilk - Członkini

Albina Bogdan – Skarbnik

Komisja Rewizyjna

Małgorzata Nicpoń – Przewodnicząca

Joanna Krzempek - Członkini

Zofia Markulis - Członkini